No Widgets found in the Sidebar

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W serwisie Hierarchia Poker, dostępnym pod adresem hierarchiapoker.com, jednym z naszych głównych priorytetów jest ochrona prywatności odwiedzających. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i rejestrowane przez Hierarchia Poker oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszej działalności online i obowiązuje odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i/lub gromadzą w Hierarchia Poker. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż niniejsza strona internetowa.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptuje jej warunki.

Gromadzone przez nas informacje

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których użytkownik jest proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o podanie danych osobowych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączników, które użytkownik może nam przesłać, oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.

Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy na różne sposoby, w tym do:

  • Zapewnienie, obsługa i utrzymanie naszej strony internetowej
  • Ulepszanie, personalizowanie i rozszerzanie naszej strony internetowej
  • Zrozumieć i przeanalizować sposób, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej
  • Opracowywanie nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności
  • Komunikowanie się z użytkownikiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w tym w celu obsługi klienta, dostarczania aktualizacji i innych informacji związanych z witryną oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
  • Wysyłanie wiadomości e-mail
  • Znajdowanie i zapobieganie oszustwom

Pliki dziennika

Hierarchia Poker stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające/wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web

Jak każda inna strona internetowa, Hierarchia Poker używa plików “cookies”. Te pliki cookie są używane do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Polityka prywatności partnerów reklamowych

Możesz zapoznać się z tą listą, aby znaleźć Politykę Prywatności dla każdego z partnerów reklamowych Hierarchia Poker.

Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są używane w odpowiednich reklamach i linkach wyświetlanych na Hierarchia Poker, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W takim przypadku automatycznie odbierany jest adres IP użytkownika. Technologie te są wykorzystywane do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych wyświetlanych na odwiedzanych stronach internetowych.

Należy pamiętać, że Hierarchia Poker nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez zewnętrznych reklamodawców.

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka Prywatności Hierarchia Poker nie ma zastosowania do innych reklamodawców lub stron internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi Politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z niektórych opcji.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na ich stronach internetowych.

Prawa do prywatności CCPA (Nie sprzedawaj moich danych osobowych)

Zgodnie z CCPA, oprócz innych praw, konsumenci w Kalifornii mają prawo do:

Żądanie, aby firma, która gromadzi dane osobowe konsumenta, ujawniła kategorie i konkretne dane osobowe, które firma zgromadziła na temat konsumentów.

Żądanie od firmy usunięcia wszelkich danych osobowych konsumenta, które firma zgromadziła.

Żądanie, aby firma, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.

W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Prawa do ochrony danych wynikające z RODO

Chcielibyśmy upewnić się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdy użytkownik ma prawo do następujących praw:

Prawo dostępu – Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.

Prawo do sprostowania – Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania wszelkich informacji, które uważa za niedokładne. Użytkownik ma również prawo zażądać uzupełnienia informacji, które uważa za niekompletne.

Prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych pod pewnymi warunkami.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych pod pewnymi warunkami.

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali zebrane przez nas dane innej organizacji lub bezpośrednio użytkownikowi, pod pewnymi warunkami.

W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Informacje dla dzieci

Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.

Hierarchia Poker nie gromadzi świadomie żadnych Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, gorąco zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. W związku z tym zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Nasza Polityka Prywatności została stworzona przy pomocy Generatora Polityki Prywatności.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt.